Happy Propose Day 2016 Wishes Messages & SMS in English, Hindi for Him / Her

Happy Propose Day 2016 Wishes Messages & SMS in English, Hindi – Valentine Day is just around a corner and it celebrated with several romantic days. Valentine week is started form 7 February and end with Valentine day which is celebrated on 14 February. One of the most special days in this week is Propose Day. Propose Day is second Day celebration in Valentine week. Propose Day is mostly celebrated youngsters to propose their Valentine. On this Day, lovers propose their love once and express the feeling of and care about he/she in their life. Love is not just a strong feeling but it the sign of indication care about someone. People propose their love once by giving bunch of red roses, Valentine ring or arrange some special dinner in hotel for him/her. Everyone is thinking about how to make this Valentine more special with our Valentine and make this Propose Day more special in our life. So, celebrate this Valentine in some unique way.

Happy Propose Day 2016 Wishes

Happy Propose Day Wishes – Propose Day is the most important day In Valentine week. Propose Day is celebrated on 8 February. People celebrate this day by exchanging messages of Happy Propose Day with our close once. Here are best collections of Happy Propose Day 2016 share these messages to your friends, family members and love once through Facebook and Whatsapp messenger.

Propose Day 2016

Propose Day 2016

Ï Lovë You For Not
Whát You Árë
But Whát Ï Bëcomë
Whën Ï Ám Thërë Wïth You.
SO Bë Wïth Më Forëvër.
Happy Propose Day …!!

*

hávë á hëárt n thát ïs truë,
But now ït hás
gonë from më to u,
So cárë for ït just lïkë ï do,
B’COZ ï hávë no
hëárt n u hávë two.
Happy Propose Day …!!

*

Ïf Rosës wërë Bláck ánd vïolëts wërë brown
my lovë for you would nëvër bë found
but rosës r rëd ánd vïolëts árë blue
áll Ï wánt to sáy ïs Ï LUV U!
Happy Propose Day …!!

Happy Propose Day Wishes

Happy Propose Day Wishes

Happy Propose Day Messages in English, Hindi

Happy Propose Day Messages – Valentine Day is coming soon with giving lots of lots of romantic day with them. Each day has its own meaning of love. Message is best media to express love and care who is special in your life. So, on this promise day impress your love once with this heart touching messages.

Also See:
Happy Kiss Day 2016 Quotes Wishes
Happy Chocolate Day 2016 Messages

Happy Propose Day

Happy Propose Day

Mërï Prëm Káhánï Ká Kyá Ájëëb Ëndïng Thá,
Mërï Prëm Káhánï Ká Kyá Ájëëb Ëndïng Thá…,
Máïnë Proposë Kïá Sms Së,
Kámbákth Wo Uskï Shádï Thák Pndïng Thá
Tumko Mïlá Kyá !!!
Happy Propose Day …!!

*

You Árë Thë Háppïnëss Of My
Lïfë, You Árë Thë Smïlë Of
My Lïps, Ï Ám Álïvë To Sëë
You Ánytïmë, Your Cutë Smïlë
Gïvë Më Powër Plëásë Dont Ëvër
Lëávë Më Happy Propose Day …!!

*

Ghám K Sánjok Ácháy Lágtáy Háïn, Áb Mustáqïl Rog Ácháy Lágtáy Háïn, Us Së Këhná Koï…
Ïf Ï rëáchëd for your hánd, wïll u hold ït ?
Ïf Ï hold out my árms, wïll u hug më ?
Ïf Ï go for ur lïps, wïll u kïss më ?
Ïf Ï cápturë ur hëárt, wïll u lovë më ??
Happy Propose Day …!!

Happy Propose Day Messages

Happy Propose Day Messages

Happy Propose Day SMS for Him / Her

Happy Propose Day SMS – Propose Day is the best time to couple to express their love about their partner and tell them how special he/she in your life. So, express this feeling through sending messages to your love once through Facebook , Whatsapp messages and also mobile devices and Spread this happiness of love everywhere.

Happy Propose Day 2016

Happy Propose Day 2016

No poëms no fáncy words Ï just wánt thë world to know thát
Ï LOVË YOU my Prïncëss wïth áll my hëárt.
Happy Propose Day …!!

*

On Thïs Spëcïál Dáy Ï Wánt
To Sáy Grow Old Álong Wïth
Më, Thë Bëst Ïs Yët To
Comë, Wïll You Spënd Thë
Rëst Of Your Lïfë Wïth Më?
Happy Propose Day Swëëthëárt!

*

Ï nëvër sáw so swëët á fácë
Ás thát Ï stood bëforë.
My hëárt hás lëft ïts dwëllïng place
Ánd cán rëturn no morë.
Bë wïth më forëvër..
Happy Propose Day …!!

Happy Propose Day Status

Happy Propose Day Status

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Valentine Week List 2016 Days | Happy Valentines Day Love Quotes SMS & Images © 2016 Frontier Theme